Vì sao người ấy không yêu bạn?

Vì sao người ấy không yêu bạn?