Tháng sau sẽ đến với bạn như thế nào?

Tháng sau sẽ đến với bạn như thế nào?