Số bạn bao giờ mới sang chảnh?

Số bạn bao giờ mới sang chảnh?