Ông già Noel nói gì về bạn?

Ông già Noel nói gì về bạn?