Hôm nay bao nhiêu người qua tường nhà bạn?

Hôm nay bao nhiêu người qua tường nhà bạn?