Có bao nhiêu người yêu và ghét bạn?

Có bao nhiêu người yêu và ghét bạn?