Chúa tạo ra bạn như thế nào?

Bạn biết đây, để tạo hình bạn trước khi ra đời không chỉ nhờ vào bố mẹ bạn đâu. Mà còn có sự đóng góp rất kì công của Thượng đế đấy. Tuy nhiên trong quá trình tạo ra đôi khi ngài cũng có lỡ quá tay một xí, bệnh tuổi già cả thôi mà. Vậy thì, bạn được thượng đế tạo ra như thế nào? Có gì tuyệt vời, có gì để hãnh diện và có gì khiến bạn lo lắng không, hãy cùng tìm hểu ngay bay giờ cùng chơi cách thượng đế tạo ra bạn bây giờ

Chúa tạo ra bạn như thế nào?