Bao lâu nữa bạn sẽ cưới?

Bao lâu nữa bạn sẽ cưới?