Bạn uống được bao nhiêu lon bia?

Bạn uống được bao nhiêu lon bia?