Bạn sử dụng bao nhiêu phần trăm bộ não của bạn?

Não là cơ quan phức tạp và bí ẩn nhất trong cơ thể con người. Các nhà khoa học đã có nhiều nghiên cứu về chúng nhưng bộ não vẫn còn nhiều điều bí ẩn với chúng ta

Bạn sử dụng bao nhiêu phần trăm bộ não của bạn?