Bạn sẽ kết hôn với người sinh năm bao nhiêu?

Bạn sẽ kết hôn với người sinh năm bao nhiêu?