Bạn có thể uống được bao nhiêu chai?

Tửu lượng của bạn có khá không? Có khi nào trong bàn nhậu bạn lại là một ngôi sao chăng?

Bạn có thể uống được bao nhiêu chai?